Blog

Welcome to my new Business blog

Đọc hiệu quả

Lý do mình viết bài này xuất phát từ một vài ý trong slide về Tính chính trị của thiết kế từ nhóm Đ101. Có một slide với nội dung hướng dẫn đọc yêu cầu người đọc đọc trước phần Critical Vocabulary để hiểu rõ các khái niệm trong bài, tham gia bình luận và quan trọng là đọc phản biện (liên tục đưa ra … Đọc tiếp Đọc hiệu quả

‘Chiến trận’ truyền hình trực tuyến sau dịch

Các dịch vụ truyền hình trực tuyến theo nhu cầu và có thu phí đang nhộn nhịp tăng tốc tại Việt Nam, nhất là sau Covid-19. Video trực tuyến lên ngôi Như ở các nước khác, tại Việt Nam, mùa dịch là dịp truyền hình “bội thu” về thời lượng khán giả theo dõi, do nhiều người dùng chọn đây là phương thức giải trí hàng đầu lúc hạn chế ra ngoài. … Đọc tiếp ‘Chiến trận’ truyền hình trực tuyến sau dịch


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.