Product Market Fit

Một trong những lý do chính khiến sản phẩm thất bại là nó không đáp ứng tốt hơn nhu cầu người dùng so với các lựa chọn thay thế khác. Tháp Product Market Fit Để đạt được product-market fit, chúng ta cần một mô hình để có thể thực sự hiểu rõ: Tháp Product-Market Fit bao gồm 5 tầng. – Tất cả bắt đầu với … Đọc tiếp Product Market Fit