Conversation Cards

Nhậu là một cách mà nhiều người chọn khi bắt đầu tạo những mối quan hệ mới hay tạo cơ hội để mở lòng, trở nên gắn kết hơn. Nhờ có một chút xúc tác của hơi men và cái không khí gần gũi mà người ta dễ mở lòng với nhau hơn. Tuy nhiên, tôi là người không uống được bia rượu nên nhậu không thường xuyên và cũng không hiệu quả.

Trong bài này tôi muốn giới thiệu với các bạn một phương pháp icebreaker “nhẹ nhàng” hơn, có thể áp dụng với nhiều đối tượng hơn để trong vài trường hợp phù hợp bạn có thể áp dụng.

Phương pháp có tên gọi là “Creative Conversation Cards” phát triển bởi team Dropbox Design. Hoạt động này có thể tổ chức cho nhóm từ 3-40 người đều khả thi. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, nên dừng lại trong phạm vi 5-10 người sẽ hiệu quả nhất.

Tổ chức

Đầu tiên, in các câu hỏi (tải về tại đây) và cắt thành các thẻ để mọi người có thể bốc thăm.

Khi bắt đầu, sắp xếp team ngồi thành vòng tròn, đi một vòng tròn đến lượt mỗi bạn bốc một câu hỏi để trả lời.

Các thành viên sau khi bốc thăm câu hỏi, suy nghĩ và trả lời các câu hỏi từ 1-2 phút.

Nếu là quản trò, hãy khuyến khích mọi người chia sẻ nhiều hơn hoặc giúp mọi người đặt câu hỏi sâu hơn cho nhau.

Để tạo ra sự thoải mái nhất, không có câu hỏi nào là bắt buộc. Ai cũng có quyền lựa chọn cách trả lời và những gì sẽ trả lời. Sẽ không có câu trả lời đúng-sai. Hãy tôn trọng sự khác biệt của nhau. Điều quan trọng là chúng ta có có cơ hội lắng nghe nhau và chia sẻ suy nghĩ cho mọi người.

Một phiên bản nâng cấp hơn cho hoạt động này là bạn hãy soạn những câu hỏi về một chủ đề nhất định hoặc đi sâu vào vấn đề nhóm hoặc công ty đang cần sự thấu hiểu giữa các thành viên hơn.

%d người thích bài này: