Nghịch lý của sự lựa chọn

Paradox of Choice (Nghịch Lý Của Sự Lựa Chọn) là tựa đề cuốn sách được viết bởi Barry Schwartz, nhà tâm lý học người Mỹ. Ông lập luận rằng: Khi càng có nhiều lựa chọn, con người càng trở nên căng thẳng tâm lý và càng khó hài lòng với lựa chọn của mình. Việc hiểu và áp dụng nó trong việc thiết kế sản … Đọc tiếp Nghịch lý của sự lựa chọn