Mobile UI Pattern Library

Chắc hẳn các bạn làm sản phẩm hay UI Designer nói riêng thì các trang Mobbin, Ptrrns chắc không hề xa lạ. Trong quá trình thiết kế sản phẩm digital, việc tham khảo các ý tưởng và giải pháp thiết kế của các ứng dụng khác là điều bình thường và nên làm để hạn chế reinvent the wheel và giúp người dùng không phải học lại cái mới bằng việc sử dụng UI pattern quen thuộc.

UI Designer ngoài nắm vững các nguyên lý thiết kế, platform design guideline còn luôn cập nhật thường xuyên các xu hướng thiết kế cũng như UI Patterns để tiết kiệm thời gian và chủ động trong công việc.

Tôi luôn có ý định thu nhặt để tạo thành một kho thư viện nhỏ về các thiết kế cho các ứng dụng phổ biến ở thị trường Việt Nam vì các trang thư viện UI Pattern trên không có nhiều sản phẩm đang phổ biến ở thị trường Việt Nam hay là sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt.

Để làm một website thì hiện tại sẽ mất thời gian và tôi chưa đủ nguồn lực để phát triển cho nên trước hết các ứng dụng trong quá trình khám phá, tôi sẽ gom góp lại và đưa vào Folder mà bạn có thể xem tại đây.

%d người thích bài này: