5 User Interface States

Khi thiết kế digital product, với mỗi giao diện màn hình người thiết kế (thường là UI Designer) sẽ đảm bảo 5 trạng thái bao gồm: Blank State, Loading State, Partial State, Error State và Ideal State đã được cân nhắc và nếu cần thì được thiết kế đầy đủ, Đảm bảo không bỏ sót trạng thái quan trọng có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

Blank State

Blank State hay đôi khi gọi là Empty State là trạng thái thường gặp khi ứng dụng không có nội dung để hiển thị cho người dùng.

Một vài use case phổ biến như người dùng vừa khởi tạo tài khoản, tìm kiếm không có kết quả, etc.

Phần lớn các designer sẽ tận dụng việc có UI nhiều khoảng trống ở state này để làm tốt Onboarding sản phẩm. Giúp người dùng hiểu các tính năng và giúp họ biết họ cần làm gì tiếp theo. Ngoài ra, các hình ảnh minh họa và câu chữ được thể hiện tốt là lợi thế để tạo được tone & voice của sản phẩm.

Loading State

Đây là trạng thái khi ứng dụng đang tải hoặc xử ý dữ liệu để hiện thị lên giao diện cho người dùng.

Trạng thái này rất phổ biến đối với các sản phẩm có kho dữ liệu nội dung lớn hoặc triển khai ở các vùng địa lý có tốc độ băng thông kém hoặc cả hai.

Partial State

Partial State là trạng thái khi người dùng đã thao tác với ứng dụng và có một ít dữ liệu nhất định nhưng chưa hoàn toàn đầy đủ.

Partial State là trạng thái lửng lơ giữa Blank State và Ideal State (trạng thái dữ liệu đầy đủ như mong đợi). Trạng thái này sẽ xuất hiện nhiều ở các màn hình Onboarding hay Set up cho nên cũng không thường xuyên cần đến. Tuy nhiên, đối với giai đoạn Activation khi cần chuyển đổi từ New Users (người dùng mới) sang Engaged Users (người dùng lâu dài) thì Partial State rất quan trọng, là nơi có thể tận dụng để áp dụng các kĩ thuật thiết kế trải nghiệm nhằm tăng Activation Rate/Conversion Rate.

Error State

Error State xuất hiện khi xảy ra các lỗi có thể từ phía người dùng cũng có thể từ phía ứng dụng.

Thường thì mục đích chính của Error State là báo cho người dùng biết đã có lỗi gì xảy ra và đề xuất hướng xử lý.

Ideal State

Ideal State có lẽ không cần phải giải thích thêm, đây là trạng thái phổ biến nhất mà đa phần trong mọi trường hợp ta sẽ bắt tay vào thiết kế đầu tiên.

Trong thực tế thì khi thiết kế UI cho Ideal State, designer thường chia nhỏ thêm các trường hợp cho text, image, content. Ví dụ: Text quá dài, text quá ngắn, text bao gồm một từ đơn rất dài,…


%d người thích bài này: