App Critique: Đánh giá UX cùng Growth.Design

Nếu bạn là một UX Designer/Product Designer/Product Owner thì Grow.Design là một nơi cực kỳ thú vị đáng để bỏ thời gian. Trên này, họ đưa ra các bài đánh giá phần mềm (App Critique) một cách cực kỳ trực quan khi bạn vừa thấy ứng dụng, vừa đọc được suy nghĩ tác giả, nhìn thanh đo trải nghiệm qua từng màn hình khi họ đang thao tác trên ứng dụng.

Một điều hay ho so với UserOnboard (một trang tương tự) là bạn sẽ được học thêm nhiều về các hiệu ứng tâm lý, UX Tips, Insight khi vấn đề xảy ra. Nó giúp chúng ta hiểu sâu và trực quan hơn, có thể áp dụng những điều này nhằm tăng tưởng tác, trải nghiệm của người dùng khi chúng ta phát triển sản phẩm.

Xem ngay tại: Growth.Design

%d người thích bài này: